رسانه مرجع بخش خصوصی کشور

یازدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران

بخش خصوصی- یازدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران 20 بهمن 94 برگزار شد. منبع: سایت اتاق تهران
یازدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران

افزودن نظر جدید